Animatie

De reiziger van de toekomst

Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid

Lely’s interne IT-systeem

Lely

lely netwerk

Beschermde dier- en plantensoorten

CITES

Visuele stijl

KWF Kankerbestrijding

Duurzaamheid

Provincie Overijssel

MAAK.Zaanstad

Gemeente Zaanstad

Voorlichting reizigers

GVB Amsterdam

Animaties

Nederlandse Spoorwegen

Onze stem voor vrijheid

in60seconds

Innovatie Competitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

e-SENS

Ministerie van EZ

Instellingsplan 2020

De Haagse Hogeschool

Energy lights

Philips

GO & On Demand

HBO

Security Lane Concept

Schiphol

Explanimations jeugdhulp

Nederlands Jeugdinstituut

Inzameling via een app

SHOP&DROP

De Omgevingswet

Ministerie van I&M

De omgevingswet

Grenzen en Wensen

Siriz

Grenzen en wensen SiriZ

Golden Circle Uitgelegd

Getting the picture

Golden circle explained

(h)eerlijk tussendoortje

Doctor's Orders

Dr Orders een heerlijk tussendoortje

De Kamer

De VO Raad

BKB De Kamer screenshot

High performance organisation

KLM

Libraries change lives

Stichting Lezen & Schrijven

Financiële producten

WestlandUtrecht Bank

Financiële producten WUB rentevaste periode

Indienen onderzoeksvoorstel

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

NRO Indienen onderzoeksvoorstel

De staat van het onderwijs

Ministerie van OCW

De staat van het onderwijs

RINIS Corporate animatie

Routerings Instituut Nationale Informatiestromen

Corporate animatie Rinis

Animatie MVO activiteiten

Evides waterbedrijf

Corporate animatie Evides

Publishing Campus

Elsevier

Publishing Campus Elsevier

Het .Amsterdam domein

Buutvrij

Het amsterdam domein

iHandhaving

Pro Warehouse

Redactionele animaties

NU.nl

Redactionele animaties Tour de France door Nederland

Hollandse School

Berenschot

Berenschot animatie Hollandse School

Vierduizend jaar verzekeren

Achmea

Vierduizend jaar verzekeren Achmea

Ruimte voor beweging

De Key

Ruimte voor beweging De key animatie