OVER DE KLANT

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is ontstaan door een fusie van de voormalige ministeries van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor alle aangelegenheden in Nederland op het terrein van weginfrastructuur, scheepvaart, ruimtelijke ordening (omgevingsrecht) en water.

sector-overheid

KLANTVRAAG

Bij de start van deze productie had Nederland 35 wetten, 120 Algemene maatregelen van bestuur en een paar honderd ministeriële regelingen op het gebied van de leefomgeving. Dat moet eenvoudiger en beter. De ‘Omgevingswet’ bundelt en vereenvoudigt straks alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. De uitleganimatie heeft als doel om uit te leggen aan burgers waarom we straks nog slechts één Omgevingswet hebben en wat ze daar nou concreet aan hebben.

illustratie-klantvraag
omgevingswet-stb

BEHAALDE RESULTATEN

Niet alleen het aantal regelingen en weeten diende bij aanvang van de productie sterk teruggedrongen te worden. Samen met de klant hebben we een grote hoeveelheid informatie over de omgevingswet teruggebracht tot een pakkende verhaallijn. Voor de uitwerking kozen we voor een isometrische stijl, met daarin het gebied in de hoofdrol. Op deze manier kunnen we duidelijk het speelveld van de Omgevingswet laten zien en de partijen die erbij betrokken zijn.

illustratie-resultaat
omgevingswet-vd

Omgevingswet animatie 2016

Team

Ontmoet het hele team ›