DE UITDAGING Kerkgebouwen komen leeg te staan

Steeds minder mensen in Nederland zijn gelovig. Hierdoor hebben in de afgelopen jaren veel kerkgebouwen hun functie als kerk verloren. De verwachting is dat deze trend ook de komende jaren zal doorzetten en er veel kerkgebouwen leeg zullen komen te staan. Daarom is het belangrijk dat gemeenten met betrokkenen aan de slag gaan om zogenaamde kerkenvisies te vormen. Dit is een visie op de functie van alle in een gemeente aanwezige kerkgebouwen.

sector-overheid

Een Kerkenvisie Waarom het vormen ervan belangrijk is

Met een kerkenvisie wordt beoogd om kerkeigenaren, burger- en erfgoedorganisaties samen te brengen en een duurzame toekomstvisie te ontwikkelen voor de kerken binnen een gemeente. Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen diverse wensen en belangen worden meegenomen. Dat kan leiden tot het ontstaan van nieuwe gemeenschappen en genereert extra aandacht voor het belang van kerkgebouwen. Niks ondernemen is geen optie als we ons gezamenlijk historisch erfgoed willen behouden.

Whiteboard video vragen advies

De explanimation

Het doel van de explanimation is tweeledig: we lichten de terugloop en leegstand toe en proberen geïnteresseerde partijen aan te zetten om aan een Kerkenvisie te beginnen. In samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ontwikkelden we de animatie die je via onderstaande link kunt bekijken.

Bekijk de explanimation hier!
sector-overheid

Binnen uw gemeente een kerkenvisie vormen?

Wilt u meer weten of advies over het vormen van kerkenvisies? Neem dan contact op met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Checklist kerkenvisies voor Gemeenten

Team

Ontmoet het hele team ›