OVER DE KLANT

Het Nederlands Jeugdinstituut is een onafhankelijk en betrokken kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt.

sector-onderwijs

KLANTVRAAG

Veel partijen die zich bezig houden met jeugdhulp zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de dienstverlening van het NJI. Het NJI heeft in60seconds gevraagd om de dienstverlening kort en bondig in animaties over te brengen. Zo hebben we onder meer de proposities op het gebied van passend onderwijs en aanbod voor gemeenten op een visuele manier uitgelegd.

illustratie-klantvraag

BEHAALDE RESULTATEN

In een karakterrijke stijl pakken we in elke animatie een concreet probleem of situatie beet om vervolgens aan de hand van dit voorbeeld de dienstverlening van het NJI uit te leggen. Het doel is om bij de doelgroep direct herkenning te creëren om vervolgens de toegevoegde waarde van het NJI toe te lichten.

illustratie-resultaat

Arbeidstoeleiding


Kwaliteitsmodel Jeugdstelsel

Passend onderwijs en Jeugdhulp


Aanbod voor Gemeenten

Team

Ontmoet het hele team ›