DE UITDAGING

Het is duidelijk: willen we de klimaatdoelstellingen halen, dan moeten wij Nederlanders minder zuivel en vlees gaan eten. Immers, de veehouderij neemt nu al 10% van de broeikasgassen tot haar rekening, terwijl we met 95% moeten reduceren.

De RLI heeft dus een ingrijpende boodschap. De uitdaging ligt er in deze boodschap te verwoorden als een kans. Als we met zijn allen – overheid, boeren én consumenten- het roer omgooien, zijn we nog op tijd, en kunnen we ook in de toekomst gezond eten en boeren. De RLI zocht daarom naar een heldere en positieve uitstraling in zowel bewoording als beeld.

Whiteboard video vragen advies

"We zijn heel tevreden met de animatie!"

Hannah Koutstaal
Coördinerend adviseur ‎Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Promotiefilm laten maken?

Team

Ontmoet het hele team ›