NEUTRALE BOODSCHAP IN EEN ONLINE WERELD VOL FEIT EN FICTIE

De intodructie van het 5G netwerk in Nederland kan rekenen op veel aandacht. Er is maatschappelijke onrust over de effecten van deze nieuwe techniek op het gebied van gezondheid, veiligheid en omgeving. Ook lokale overheden en GGD’s kijken naar het Ministerie voor informatie over 5G – dit terwijl het Ministerie zichzelf ziet als neutrale facilitator van innovatie, niet als voorstander (of tegenstander) van 5G. Ook het Ministerie zelf wil graag haar rol in het debat duidelijk stellen. De rol en visie van het Ministerie op innovatie en 5G hebben we weergegeven in een visievideo, die als onderdeel van een persconferentie ook in Nieuwsuur en het 8-uur journaal te zien was. Daarnaast hebben we samen met het Ministerie gewerkt aan neutrale, helder social content, om zo in het online debat naast complotten, ook een neutraal geluid te kunnen bieden.

Animatie voor een neutrale en heldere boodschap

Het Ministerie kiest voor een slimme digitale strategie in plaats van een grote informatiecampagne. Het Ministerie wil graag online, daar waar het debat speelt, een neutraal geluid toevoegen. Zo vinden burgers die zoeken naar informatie over 5G, niet alleen sites met disinformatie. Animaties en infographics zijn geschikte vormen voor het weergaven van heldere, neutrale informatie. Het speelt niet in op emotie, maar probeert op een droge en betrouwbaar ogende wijze, feitelijke informatie weer te geven. Voor vragen wordt doorverwezen naar externe experts.

Samen met EZ kiezen we er voor toe te werken naar een online plek waar burgers en lokale overheden makkelijk deelbare informatie over 5G kunnen vinden. We distilleren de verschillende vragen die spelen in de maatschappij, en produceren korte visuele uitingen die antwoord kunnen geven op deze vragen. Elk onderwerp kan verschillende vormen aannemen. Zo maken we voor het onderwerp 5G en gezondheid een infographic, Instagram sliders en een Linkedin video. Elke uiting verwijst naar relevante onafhankelijke experts als de Gezondheidsraad en Agentschap Telecom, die de burger meer informatie kunnen geven.

We maken verschillende soorten content. Voor Instagram vertellen we het verhaal in maximaal 10 heldere sliders.

Datagedreven communicatie

EZ heeft gekozen voor een datagedreven aanpak. Ze meten en evalueren, en hebben zo goed de vinger aan de pols. Zijn er onderwerpen waar online in fora, websites en social media veel aandacht voor is, dan komt EZ met een neutrale en informerende reactie. Wij staan als team klaar om wanneer nodig, in korte tijd visuele uitingen te produceren.

We ontwikkelen infographics waarin op meer detail wordt ingegaan op een onderwerp. Deze zijn voor burgers en stakeholders eenvoudig te downloaden en te delen.

In meerdere (online) sessies werken we samen met het dedicated team van EZ van beleidstaal naar Instagramverhaal toe.

Alle visuele middelen zijn terug te vinden op Rijksoverheid.nl/5G. We werken zo toe naar een online bibliotheek met neutrale communicatiemiddelen over 5G.

Resultaten

De slimme digitale strategie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat sorteert effect. Het bezoek aan rijksoverheid.nl/5G is in een aantal maanden gestegen van 1600 naar 11,000 per dag. De discussie online is minder eenzijdig. En er wordt veel doorgeklikt naar de onafhankelijke informatie van experts.

   
" De samenwerking met in60seconds is snel en professioneel. We kunnen treffend reageren op vragen die spelen bij de burger."

Noura el Farissa
Communicatiemanager, EZ

Promotiefilm laten maken?

Team

Ontmoet het hele team ›