DE UITDAGING

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft als taak om Nederland voor te bereiden op de toekomst. Door na te denken over stadsplanning, leefmilieu en regulering komen ze tot toekomstscenario’s. Zo voorspellen ze welke richtingen we uit kunnen met onze leefomgeving.

De animatievideo’s die wij mochten maken zijn onderdeel van de Ruimtelijke Verkenning 2019. Het PBL publiceert regelmatig een dergelijke verkenning. Het thema en de opzet zijn elke keer anders. Dit keer staat de toekomst van stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit in Nederland centraal.

DE VIER STEDEN

Om dit nog inzichtelijker te maken ontwikkelde het Planbureau vier steden van de toekomst, die elk hun eigen voor- en nadelen hebben. Deze toekomstscenario’s lopen sterk uiteen: Wat als we bijvoorbeeld onze tijd steeds meer doorbrengen in een digitale wereld? Of wat als we ervoor kiezen om alles te delen, van fietsen tot groentetuintjes en kleding? Elk scenario is anders, en allemaal hebben ze hun eigen specifieke lusten en lasten. We maakten een inleiding en vier animaties in een karakteristieke stijl om de vier steden aan het grote publiek voor te stellen.

sector-overheid

Creatieve keuzes

Tijdens de eerste gesprekken was al duidelijk dat er ruimte was voor een creatieve invulling. PBL was zelf aan de slag gegaan en had verschillende kijkdozen gemaakt, waarin hun eigen knip- en plakwerk de steden tot leven bracht. Omdat ze deze stijl graag wouden doortrekken in de animaties kozen ze voor een collagestijl.

Collage betekent dat we tot een beeld kwamen door foto’s op te knippen en bij elkaar te plakken. Door creatief gebruik te maken van allerlei verschillende beelden van gebouwen, mensen en dingen komt elke stad stukje bij beetje tot leven. Omdat niet van elke beweging of actie beeld te vinden was, fotografeerden we ook verschillende collega’s. Zo werden de animaties nog persoonlijker en kwamen ze nog beter tot hun recht.

sector-overheid

Een berg informatie

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) doet haar werk natuurlijk grondig. In dit geval betekende dit dat we een berg informatie kregen over elk toekomstbeeld, met daarin alles tot in de details uitgewerkt. Zo leerden we wat voor vervoer er in de steden van de toekomst is, hoe mensen wonen, waar de winkels zijn, waar de overheid mee worstelt en hoe de grote wereldproblemen er in 2050 uitzien.

Al deze verschillende elementen verwerken en in beeld brengen was een flinke uitdaging! Omdat de scenario’s zo verschillend waren moesten we voor elke stad een ander soort beeld zoeken of maken. En omdat de focus bij elk scenario’s anders ligt, moesten we ervoor zorgen dat de stijl erg breed inzetbaar was.

sector-overheid

Bubbelstad Waar jij kiest hoe je omgeving eruit ziet

In het scenario Bubbelstad verenigen stedelingen zich in afzonderlijke lifestylecollectieven of "bubbels". Samen met marktpartijen geven zij de samenleving vorm. De rol van de overheid is daarom dan ook klein. In het stedelijke netwerk wordt digitale communicatie belangrijker dan de fysieke infrastructuur. Er wordt minder gereisd en ruimtes worden door middel van virtual reality flexibel gebruikt.

Bekijk hier de video over Bubbelstad.

In vogelvlucht over Bubbelstad.

Beursplein Waar bedrijven de dienst uitmaken

In het scenario Beursplein zijn prestatie, zelfontwikkeling en zelfredzaamheid de dominante waarden. Grote marktpartijen zijn in de lead, de overheid biedt hun zekerheid. In de stedelijke regio ontstaan grote ruimtelijke contrasten, bijvoorbeeld tussen luxe enclaves in het centrum en wijken met een lagere levenskwaliteit een stukje daar buiten. Mensen die hier wonen zijn dagelijks lang onderweg tussen woning en werkplek. In Beursplein is de keuze gemaakt om economische vooruitgang voorop te stellen. Een fijne plaats om te wonen? Dat hangt af van wat je marktwaarde is.

Bekijk hier de video over Beursplein.

Beursplein vanuit de lucht.

Groenrijk Hier krijgt de natuur voorrang

In dit scenario organiseert de Rijksoverheid onder toenemende druk uit de maatschappij een systeemtransitie naar een groene, circulaire samenleving. Een individueel planeetpuntenbudget beperkt de bewegingsvrijheid en stimuleert stedelingen te delen wat er beschikbaar is. In de stad staat nabijheid van wonen, werken en recreëren centraal. Hierdoor kunnen lopen en fietsen de standaard worden.

Bekijk hier de video over Groenrijk.

Groen bepaalt het uitzicht van Groenrijk.

Eigenwijk Delen is het nieuwe kopen

In het scenario Eigenwijk voelen mensen zich sterk verbonden met de eigen buurt, wijk of stad. Geborgenheid en kleinschaligheid staan centraal. Lokale gemeenschappen hebben zeggenschap over hun directe leefomgeving. Dit bemoeilijkt de afstemming over grootschalige voorzieningen en bovenlokale infrastructuur. Veel mobiliteit speelt zich in de eigen wijk of stad af; niet hoeven reizen wordt als kwaliteit gezien.

Bekijk hier de video over Eigenwijk.

In Eigenwijk staat het gemeenschappelijke centraal.

HET RESULTAAT

Bekijk hier het eindresultaat van dit project. En doe zelf de test: in welke stad zou jij willen wonen?

Team

Ontmoet het hele team ›