OVER DE KLANT

Het ministerie van Economische Zaken houdt zich bezig met alle zaken die te maken hebben met de Nederlandse economie. Voor Nederland is het Ministerie van Economische Zaken coördinator binnen het project e-SENS. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is hier ook bij betrokken. Dit geldt ook voor verschillende andere organisaties zoals TNO, Logius en verzekeringsmaatschappij CZ.

sector-overheid

KLANTVRAAG

Door groeiende samenwerking tussen EU-lidstaten, hoge mobiliteit en de toename van internationale handel groeit binnen de Europese Unie de behoefte aan een goede en veilige informatie-uitwisseling voor grensoverschrijdende dienstverlening. Dit geldt voor overheden, bedrijven en burgers.

De Digitale Agenda van de EU richt zich op ICT-oplossingen om dit te verbeteren. Het project e-SENS – Electronic Simple European Networked Services – staat voor een nieuwe aanpak in de publieke dienstverlening. Het Ministerie van Economische Zaken vroeg ons een animatie over E-Sens te ontwikkelen.

illustratie-klantvraag

Het Eindresultaat

Via het Europese Digitale Platform kunnen de verschillende systemen van instanties en burgers digitaal met elkaar communiceren. De bedoeling is dat burgers en bedrijven in de hele Europese Unie de E-Sens bouwstenen kunnen gaan gebruiken. De bouwstenen worden uiteindelijk onderdeel van de Europese digitale infrastructuur. We maakten een animatie waarin de noodzaak, werking en voordelen van E-Sens op een originele manier worden uitgelegd.

illustratie-resultaat

Team

Ontmoet het hele team ›