2015

Instellingsplan 2020

De Haagse Hogeschool

Infographics

Nationaal Restauratiefonds

Infographics resultaten

Nederland Schoon

Wat kost Europa ons?

Ministerie van EZ

Lopen & Fietsen

Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid

Duurzame verbinding

Inforsa

Security Lane Concept

Schiphol

Explanimations jeugdhulp

Nederlands Jeugdinstituut

De Omgevingswet

Ministerie van I&M

De omgevingswet

De staat van het onderwijs

Ministerie van OCW

De staat van het onderwijs

Publishing Campus

Elsevier

Publishing Campus Elsevier

Het .Amsterdam domein

Buutvrij

Het amsterdam domein

iHandhaving

Pro Warehouse

Richtlijnen jeugdhulp

Nederlands Jeugdinstituut

Richtlijnen jeugdhulp NJI

Redactionele animaties

NU.nl

Redactionele animaties Tour de France door Nederland

Hollandse School

Berenschot

Berenschot animatie Hollandse School

Vierduizend jaar verzekeren

Achmea

Vierduizend jaar verzekeren Achmea

Wonen in Amsterdam

De Key

Ruimte voor beweging De key animatie

The science of cycling

Shimano

Bij in60seconds maken we animaties & infograhics

Resultaten mobiliteitspanel

Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid

Resultaten Mobiliteitspanel KIM

Explanimations hypotheken

Obvion

Explanimation Obvion 01

Op een doorsnee dag

CBS

CBS