OVER DE KLANT

Inforsa biedt intensieve behandel- en reclasseringsprogramma’s voor volwassenen met complexe meervoudige problemen. Inforsa draagt in Amsterdam bij aan de vermindering van grootstedelijke sociale problematiek, zoals overlast en criminaliteit.

sector-overheid

KLANTVRAAG

In opdracht van de FPK Inforsa is er een onderzoek uitgevoerd naar de geboden nazorg. Dit onderzoek wenst ze nu op een aansprekende manier te communiceren aan vakgenoten, cliënten, maar ook bijvoorbeeld bestuurders in de zorg en bij gemeenten. In plaats van alleen grafieken en data te laten zien, denkt zij aan een infographic waarin juist ook meer de visie naar voren komt.

illustratie-klantvraag
inforsa-proces

HET RESULTAAT

Het eindresultaat is een illustratieve infographic waarin de reis van de client, inclusief de rol van Inforsa is geschetst. Daarnaast geeft de plaat een samenvatting van hoe nazorg er in getallen in 2015 uitzag.

illustratie-resultaat
inforsa-infographic-eindresultaat-01

Team

Ontmoet het hele team ›