OVER DE KLANT

Het Nationaal Restauratiefonds zet zich al ruim 30 jaar in voor het in stand houden van monumenten. Het fonds ondersteunt eigenaren die een monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, verduurzamen of aankopen. Door de samenwerking met overheden én erfgoedorganisaties zorgt het fonds voor optimale ondersteuning van iedere monumenteigenaar. Voor het NFR heeft in60seconds naast twee infographics ook twee animaties ontwikkeld. Een over het fonds en voor monumenteigenaren.

sector-onderwijs

KLANTVRAAG

Het Nationaal Restauratiefonds zocht een visuele en prikkelende manier om haar klanten te informeren over een onderzoek over het effect van financiering in herbestemmingsprojecten. Het onderzoek is uitgevoerd door Ecorys in opdracht van het Ministerie van OC&W.

illustratie-klantvraag
still02

BEHAALDE RESULTATEN

Het resultaat zijn kleurrijke en overzichtelijke infographics met een eenvoudige uitstraling waarin zowel cijfers als visie kan worden uitgelegd. De infographics zijn gebruikt in mailings over het onderwerp en staat op de website.

illustratie-resultaat

Digitale schets

nationaal-restauratiefonds-digitale-schets-01

Eindresultaat

restauratiefonds-infographic-duurzaam

Bekijk de infographics

preview-herbestemmingsprojecten-01
Infographic herbestemmingsprojecten
preview-revolvingfund-01
Infographic revolving fund


Team

Ontmoet het hele team ›