OVER DE KLANT

NederlandSchoon wil zwerfafval in Nederland voorkomen en bestrijden. Daarom voert ze campagnes en zet ze aanstekelijke acties op. Specifieke aandacht geeft de organisatie aan de zogenaamde ‘aandachtsgebieden’, plekken waar doorgaans meer zwerfafval te vinden is, zoals in winkelgebieden en in het openbaar vervoer. Sinds 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit Milieubeheer van kracht, hierin staat onder andere de 25 meter regel. Dit betekent dat ondernemers binnen een straat van 25 meter rondom zijn onderneming afval moet opruimen.

sector-nonprofit

KLANTVRAAG

Om de regelgeving van de 25 meter regel uit te leggen aan ondernemers wil NederlandSchoon door in60seconds een infographic laten realiseren die antwoord geeft op de volgende vragen;

  • Hoe is de 25 meter regel tot stand gekomen?
  • Hoe is de gemeentelijke toepassing van de 25 meter regel vormgegeven?
  • Waar moeten gemeenten op letten om actief aan de slag te gaan met de 25 meter regel?

illustratie-klantvraag
still02

PROCESSTAPPEN

Na een inhoudelijke sessie bij NederlandSchoon is er een structuuropzet uitgewerkt. Er is kritisch gekeken welke informatie er in tekst in de infographic moest komen en welke visueel kon worden gecommuniceerd. De structuuropzet is uitgewerkt in een schets, welke is uitgewerkt in de herkenbare isometrische NederlandSchoon infographicstijl.

sector-design

HET RESULTAAT

De infographic focust zich op een praktijksituatie waarin meerdere punten worden uitgelegd. Met behulp van cijfers wordt in de legenda uitgelegd welke visualisatie voor welk punt staat. Er staat relatief weinig informatie in de infographic – de informatielaag is dun – waardoor de infographic aantrekkelijk en makkelijk begrijpbaar oogt. Door de infographic als een zoekplaat vorm te geven gaat de kijker actiever op zoek naar de informatie.

illustratie-resultaat

Concept schets

schets-analoog-01

Digitale schets

schets-digitaal-01

Het eindresultaat

nederlandschoon-infographic-peuken-01

Bekijk de infographics

sector-design
Het rendement van schoon.
sector-design
Hou het leuk met je peuk.
sector-design
De 50.000ste afvalbak.

Team

Ontmoet het hele team ›