OVER DE KLANT

Totta Research is een onderzoeks- en adviesbureau en geeft inzicht in gedrag, beleving en tevredenheid van klanten. Totta heeft een ervaren team van betrokken en enthousiaste mensen voor alle soorten kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken en inzichten, online en offline. Door relevante inzichten, een transparante werkwijze en duidelijke afspraken werkt Totta samen met de klant naar een beter bedrijfsresultaat.

sector-onderwijs

KLANTVRAAG

MyMirror is een tool die kan worden gebruikt door bedrijven om processen en diensten te evalueren en op basis daarvan te verbeteren. CViews is een benchmarking platform waarmee het leuker wordt om info te verstrekken, want je krijgt informatie terug. Om de twee nieuwe producten van Totta Rearch, MyMirror en CViews, duidelijk uit te leggen en de relevantie ervan aan de beoogde doelgroep over te brengen, ontwikkelde in60seconds twee explanimations.

illustratie-klantvraag

BEHAALDE RESULTATEN

We ontwikkelden voor My Mirror en Cviews een heldere en herkenbare visuele stijl die goed aansluit bij de identiteit van Totta Researchr. In de animatie voor CViews vertellen we aan de hand van een luchtvaart metafoor wat CViews inhoudt, in de animatie voor MyMirror doen we dit aan de hand van een aantal praktische voorbeelden.

illustratie-resultaat

Cviews Explanimation

MyMirror Explanimation

Team

Ontmoet het hele team ›