OVER DE KLANT

Een van de belangrijkste aandachtsgebieden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is het waterbeheer in Nederland. De kennis en expertise op dit gebied reikt tot ver over de Nederlandse grenzen. Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn de waterbeheerders in Nederland. Zij zorgen er onder meer voor dat er voldoende water is. En dat het land is beschermd tegen overstromingen. Ook grijpt de overheid in als er een watertekort dreigt. Bijvoorbeeld als er lange tijd geen regen valt. Daarnaast zijn ook provincies en gemeenten betrokken bij het waterbeheer.

sector-onderwijs

KLANTVRAAG

Elk jaar wordt door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu aan de Tweede Kamer gerapporteerd hoe het staat met de uitvoering van het waterbeleid in Nederland. Dat gebeurt middels de Staat van Ons Water. De rapportage vermeldt de ontwikkelingen in het voorgaande jaar en wordt jaarlijks in mei geactualiseerd. De getoonde gegevens gaan daarom grotendeels over 2015. Voor 2016 wilde het Ministerie een interactieve meer toegankelijke variant van de rapportage presenteren wat resulteerde in de website: destaatvanonswater.nl.

illustratie-klantvraag

BEHAALDE RESULTATEN - KLANT QUOTE

"Verrast werden we door de snelheid waarmee in60seconds/Getting the picture thuis was in ons complexe waterdomein. Vanaf de eerste minuut kritisch luisterend. En in de workshops op een plezierige manier richting gevend aan het proces om tot een serie geslaagde infographics te komen. In goed samenspel werd een vorm ontwikkeld waarmee de verantwoording van het waterbeleid aan de Tweede Kamer ook op een heel toegankelijke manier aan een breder publiek gepresenteerd kan worden. De website die werd ingericht draagt spelenderwijs bij aan het vergroten van het waterbewustzijn van de Nederlanders. Daarmee snijdt het mes voor het ministerie van IenM aan twee kanten!"

illustratie-resultaat
svow-laptop


Team

Ontmoet het hele team ›

Uw gegevens

Uw bericht


Deadline

Budgetindicatie