OVER DE KLANT

Het kennisinstituut Niped is gespecialiseerd in onderzoek op het gebied van persoonlijke preventie, vroegdiagnostiek en E-health. Het Niped heeft een preventieKompas ontwikkeld op basis van zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek en heeft verschillende doelen. Als eerste, het op tijd signaleren van veelvoorkomende ziektes zoals hart- en vaatziekten, diabetes, nierziekten en kanker. Maar bijvoorbeeld ook depressies en burn-out. Ten tweede het bewust maken van werknemers over de relatie van hun gezondheid en hun gedrag en als laatste het stimuleren van gezonder gedrag.

sector-zorg

KLANTVRAAG

De vraag was om een animatie te ontwikkelen die in korte tijd uitlegt wat de Gezondheidscheck precies inhoudt en voor wie de check bedoeld is. De animatie is vooral ook bedoeld voor werkgevers om uit te leggen wat de toegevoegde waarde is van de check.

illustratie-klantvraag

BEHAALDE RESULTATEN

In de stijl die we speciaal voor het Niped ontwikkelden hebben we kleine grapjes verwerkt en vrij cartooneske karakters. Dit geeft animatie, ondanks het onderwerp, een luchtig karakter. De animatie is ingezet op de website van het Niped en verspreid via sociale media. Ook veel partners van het Niped hebben de animatie gebruikt ter verduidelijking van het Preventiekompas.

illustratie-resultaat

Team

Ontmoet het hele team ›