OVER DE KLANT

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De bewindslieden zijn onder meer verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, inclusief migratie en vrij verkeer van werknemers, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, arbeidsomstandighedenbeleid en inspectie daarop.

sector-overheid

KLANTVRAAG

Op dit moment blijkt de doelgroep vaak niet te weten hoe met het probleem van asbest om te gaan. Asbest wordt bijvoorbeeld op een onveilige manier verwijderd of niet op de juiste manier afgevoerd met alle risico’s van dien. Ervaring is dat grote bedrijven zicht hebben op de regelgeving, maar de kleine ondernemer zich hier niet bewust genoeg van is en hier fouten in maakt. Deze fouten kunnen we gezondheidsrisico’s met zich meebrengen voor de aannemer maar ook voor gebruikers van panden.

illustratie-klantvraag

BEHAALDE RESULTATEN

Voor het Ministerie van SZW ontwikkelden we eerder een illustratieve stijl met karakters waarmee we de uiteenlopende onderwerpen van het Ministerie goed kunnen toelichten. Dit keer vroeg het ministerie ons een animatie te ontwikkelen over Asbest en hoe de kleine ondernemer hier in werksituaties mee om moet gaan. De animatie moet de verschillende stappen die een ondernemer moet doorlopen bij het treffen van asbest uitleggen.

illustratie-resultaat

Team

Ontmoet het hele team ›