KLANTVRAAG

Marketingbureau LiveLife vroeg ons in opdracht van Kruiswerk Acherhoek om een corporate animatie te ontwikkelen over de geschiedenis van Kruiswerk in Nederland en de Achterhoek. Het Kruiswerk bestaat eigenlijk al meer dan anderhalve eeuw. Is begonnen als liefdadigheid en armenzorg en langzaam doorgegroeid naar instellingen met diepe wortels in de Nederlandse maatschappij.

illustratie-klantvraag

BEHAALDE RESULTATEN

We ontwikkelden de corporate story voor Kruiswerk Achterhoek in een herkenbare animatiestijl, waarin we gebruik maken van felle kleuren en iconische illustraties. Op sommige momenten binnen de animatie refereren we, door gebruik van zwart-wit fotografie in combinatie met banieren, naar klassieke pamfletten waarmee vroeger richting burgers werd gecommuniceerd.

illustratie-resultaat

OVER DE KLANT

Kruiswerk Achterhoek is met een achterban van 65.000 huishoudens de grootste onafhankelijke ledenvereniging van de Achterhoek. En probeert haar leden zo goed mogelijk te ondersteunen in hun zelfredzaamheid thuis, zonder dat zij direct een beroep op professionele zorg hoeven te doen. Kruiswerk Achterhoek doet dat door haar leden gratis te informeren, adviseren op het gebied van zelfstandig wonen, zorg en welzijn en door te verwijzen naar de best passende hulp en ondersteuning.

sector-zorg

Team

Ontmoet het hele team ›