OVER DE KLANT

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bevordert de publieke gezondheid en een schoon en veilig leefmilieu. Deze website helpt het MKB om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die deREACH Verordening met zich mee brengt. De letters REACH staan voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en (restricties van) Chemische stoffen. REACH is een verordening van de Europese Unie om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico’s die chemische stoffen op kunnen leveren.

sector-onderwijs

KLANTVRAAG

Help ons met het structureren én presenteren van de vaak complexe informatie aan onze MKB doelgroep. De REACH Verordening (EG) 1907/2006 beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden op het gebied van omgaan met chemische stoffen. REACH geldt voor stoffen die geproduceerd, geïmporteerd, verwerkt of verhandeld worden in de EU. De REACH helpdesk is ondergebracht bij het RIVM. Vanuit die rol heeft zij in60seconds gevraagd om aan een deel van haar doelgroep (het MKB) op een begrijpelijke manier uit te leggen welke impact de REACH regelgeving heeft op hun dienstverlening. En welke handelingen wie wanneer moet verrichten. In plaats van een enorme stapel met documenten, kan de doelgroep inmiddels op een overzichtelijke manier door de informatie heen.

illustratie-klantvraag

HET RESULTAAT

Het resultaat is een overzichtelijke en complete interactieve tool die de complexe informatie goed weergeeft. Deze is te zien op infographic.reachhelpdesk.nl

illustratie-resultaat
still02-macbook

Team

Ontmoet het hele team ›