Landbouw

Op vlak van Landbouw betekent dat verschillende aanpassingen. Zo moeten veeboeren niet alleen de voeding, maar ook de stallen voor hun dieren aanpassen zodat er minder ammoniak en methaan uitgestoten worden. Er zullen bovendien minder varkens gehouden moeten worden. Op het land zal precisielandbouw ervoor moeten zorgen dat er minder bemest wordt, en met groene meststoffen sparen we de bodem.

Glastuinbouw

In de Glastuinbouw zullen ook heel wat klimaatmaatregelen in werking treden. Zo wordt bijvoorbeeld CO2 uit industrie naar de kassen geleid, om daar verwerkt te worden door planten. Daarnaast zorgen verschillende energiebesparende technieken ervoor dat de glastuinbouw minder energie zal gaan verbruiken.

Landgebruik

Tenslotte zij er ook maatregelen op het gebied Landgebruik. Zo worden bossen in de toekomst beter beschermd door ontbossing zoveel mogelijk te beperken. Verder gaat ook Klimaatslim bosbeheer een belangrijke rol spelen, denk dan bijvoorbeeld aan nieuwe bomen plannen als er gekapt is. Natura2000-gebieden worden versterkt en krijgen extra bescherming.

Klik op de afbeelding om in te zoomen

Omdat er zoveel verschillende klimaatmaatregelen genomen worden, is het lastig om door de bomen het bos te blijven zien. Om inzichtelijk te maken welke maatregelen het Klimaatakkooord voorziet voor de sector, maakten we voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat deze infographic.

Visuele middelen Klimaatakkoord


Wij hebben meerdere visuele middelen geproduceerd die het Klimaatakkoord helder uitleggen. Klik op de artikelen hieronder om meer te weten te komen over de onderdelen van de Transitievisie Warmte. Bekijk bijvoorbeeld onze animaties over de Handreiking voor Lokale Analyse en de Leidraad, of de infographic over de verschillende stappen van het Klimaatakkoord.

Klimaatakkoord: Landgebruik

Klimaatakkoord: stap voor stap

Klimaatakkoord: Warmtetransitie

Infographic of animatie laten maken

Krijgt jouw organisatie veel vragen over het Klimaatakkoord? Wil je communiceren over klimaat(doelen), de warmtetransitie, verduurzaming of de energietransitie, maar weet je niet waar te beginnen?
Bij in60seconds hebben we ruim 10 jaar ervaring met communiceren over ingewikkelde onderwerpen zoals deze. Met visuele workshops, infographics of animaties maken we complexe vraagstukken inzichtelijk.

Uw gegevens

Uw bericht


Deadline

Budgetindicatie