Uitvoering Klimaatakkoord

De uitvoering van het Klimaatakkoord start nog in 2019, en begint met enkele voor de hand liggende maatregelen: zo wordt de oudste kolencentrale van ons land gesloten. Om de uitstoot van het wegverkeer te beperken zal een nieuw soort schonere brandstof, E10, beschikbaar zijn aan de pomp.

Vanaf 2020 volgen in het Klimaatakkoord nog veel meer klimaatmaatregelen: woningen worden beter geïsoleerd, er komt een CO2-heffing voor de industrie en steden en gemeenten besluiten wanneer welke wijk van het aardgas af gaat.

Doelen Klimaatakkoord

Uiteindelijk is het de bedoeling dat in 2030 dankzij het Klimaatakkoord 70% van onze elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt, dat 1,5 miljoen gebouwen verduurzaamd worden en dat alle nieuwe auto’s emissieloos zijn.

Het einddoel van het Klimaatakkoord is om in 2050 maar liefst 95% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Dat kan alleen als alle maatregelen tijdig doorgevoerd worden. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor.

klimaatakkoord infographic Klik op de afbeelding om te bekijken op volledig scherm

Infographic Klimaatakkoord

Om inzichtelijk te maken hoe de uitvoering van het Klimaatakkooord er stap voor stap uitziet, maakten we voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat deze Klimaatakkoord infographic. In de infographic zijn al de belangrijkste klimaatmaatregelen schematisch weergegeven. Zo zie je meteen in grote lijnen hoe het Klimaatakkoord er praktisch uit zal gaan zien.

Wij hebben meerdere visuele middelen geproduceerd die het Klimaatakkoord helder uitleggen. Klik op de artikelen hieronder om meer te lezen over de animaties over de handreiking en leidraad, of de infographic toegespits op landbouw en landgebruik.

Klimaatakkoord: Landgebruik

Klimaatakkoord: stap voor stap

Klimaatakkoord: Warmtetransitie

Infographic of animatie laten maken

Krijgt jouw organisatie veel vragen over het Klimaatakkoord? Wil je communiceren over klimaat(doelen), de warmtetransitie, verduurzaming of de energietransitie, maar weet je niet waar te beginnen?
Bij in60seconds hebben we ruim 10 jaar ervaring met communiceren over ingewikkelde onderwerpen zoals deze. Met visuele workshops, infographics of animaties maken we complexe vraagstukken inzichtelijk.

Uw gegevens

Uw bericht


Deadline

Budgetindicatie