OVER DE KLANT

NS maakt gebruik van het Nederlandse spoorwegnet, dat door ProRail wordt beheerd. Samen met andere partijen zijn zij verantwoordelijk voor het goed verlopen van het treinvervoer in Nederland. Het Nederlandse spoorwegnet is het drukst bereden spoor van de Europese Unie. Ongeveer 6,5 procent van de gehele bevolking reist iedere dag per trein. De lengte van het spoorwegnet in vergelijking tot het aantal inwoners maakt het tot een van de dichtste netten ter wereld.

sector-onderwijs

Over de opdracht

Het domein Duurzaam Spoor is uitgewerkt in drie domeinen: duurzaam reizen, duurzaam leven en duurzaam werken. Duurzaam reizen gaat over het effect van het spoor op de trein als duurzaam vervoersmid­del. Het gaat dan om het verminderen van energieverbruik en het verkleinen van de CO2- voetafdruk van de sector. Duurzaam leven gaat over het effect van het spoorsysteem op de omgeving. De wens is om een betere leefomgeving te creëren door het verminderen van geluid, trillingen, afval en grondstofgebruik en het bijdragen aan biodiversiteit. Duurzaam werken richt zich op inbedding in werkprocessen en gedrag, transparante verantwoording en samenwerking in de keten.

illustratie-klantvraag

BEHAALDE RESULTATEN

Duurzaam Spoor is een van de vier strategische speerpunten van ProRail en onderdeel van het meerjarenplan 2013-2015. Het Duurzaamheidsplan laat zien dat ProRail duurzaamheid ambities heeft en hoe ze deze ambities willen bereiken. Om de ambities ambities en het plan meer bekendheid te geven in de organisatie van Pro-Rail, ontwikkelde in60seconds deze animatie video.

illustratie-resultaat

Team

Ontmoet het hele team ›