In de zomer van 2013 hebben het Europees Parlement, de Raad van Ministers van Landbouw en de Europese Commissie overeenstemming bereikt over het Europese landbouw- en plattelandsbeleid (GLB) voor de periode 2014-2020. Het is nu aan de lidstaten om beslissingen te nemen over de nationale uitvoering. De raad benadrukt de noodzaak van het maken van keuzes die leiden tot verdere verduurzaming en versterking van de concurrentiekracht en van het innovatief vermogen van de Nederlandse land- en tuinbouw.

Infographics Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid

Ter illustratie bij het advies zijn drie infographics gemaakt. De eerste infographic geeft in vogelvlucht de veranderingen weer in het Europees landbouwbeleid. In de andere zijn twee centrale aanbevelingen van de Rli gevisualiseerd: – De veranderingen in het Europees landbouwbeleid (GLB) in vogelvlucht – Kwaliteit-management-tool voor vergroening en verduurzaming – Zet een deel van de hectaretoeslag in op versterken innovatie en verduurzaming

Infographic 01: Veranderingen GLB in vogelvlucht

Infographic 02: Kwaliteitsmanagement tool

Infographic 03: Inzetten deel hectaretoeslag op duurzaamheid

Team

Ontmoet het hele team ›