DE UITDAGING

De tool is grofweg opgedeeld in 2 onderwerpen – zorgnetwerken en toezicht. In zorgnetwerken wordt gekozen voor persoonlijke verhalen om het belang van samenwerking toe te lichten. Bij toezicht werken we meer met feiten – op welke manier IGJ te werk gaat in het toezicht houden, op welke thema’s toezicht wordt gehouden én wat belangrijke tips zijn uit onderzoek.

Bekijk de zorgnetwerken online

Hoe het gaat…hoe het óók kan!

De zorgnetwerken van drie doelgroepen worden in kaart gebracht – kinderen met verpleging, kwetsbare ouderen en personen met chronisch psychische aandoeningen. Per doelgroep is het formele (blauw) en informele (geel) zorgnetwerk in beeld gebracht. Hiernaast zien we in 5 slides twee persoonlijk verhalen uit de doelgroep. Hoe het vaak gaat…en hoe het zou kúnnen gaan als het zorgnetwerk goed samenwerkt. Dit maakt de kracht van een samenwerkend zorgnetwerk direct zichtbaar.

Toezicht op drie niveaus

Het tweede deel van de tool laat zien hoe IGJ toezicht houdt op samenwerkende netwerken in de zorg. Hierbij wordt onderscheid gemaakt op drie niveaus – dat van de cliënt, regionaal en natioanal. Van elk niveau brengt de tool in kaart wie er in zo’n netwerk zitten. Ook licht de tool toe hoe het IGJ haar rol als toezichthouder invult, en waarop IGJ let bij het inspecteren.

” We vinden het weer een supermooie animatie geworden!! Wij kijken terug op een plezierige en succesvolle samenwerking.”

Martijn van den Berg
Manager Communicatie PGB

Promotiefilm laten maken?

Team

Ontmoet het hele team ›