OVER DE KLANT

De VO-raad is een vereniging van 334 schoolbesturen en ruim 600 scholen in het voortgezet onderwijs. Het doel van de VO-raad is om de onderwijskwaliteit te bevorderen en scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van het onderwijs voor 1 miljoen leerlingen.

sector-onderwijs

KLANTVRAAG

Een schoolleider neemt veel verantwoordelijkheden op zich, maar heeft niemand om deze mee te delen. Daarom introduceert de VO-Raad “De Kamer”, waar schoolleiders met elkaar in contact kunnen komen om ervaringen te delen en elkaar te helpen verbeteren. Zo staan ze samen sterker; zowel als groep als individueel. Campagnebureau BKB vroeg ons om hiervoor een explanimation te ontwikkelen

illustratie-klantvraag

BEHAALDE RESULTATEN

In de animatie hebben we schoolleiders echt willen inspireren om gebruik te maken van de Kamer. Het is daarom belangrijk om aan te sluiten bij hun gevoel en dagelijkse praktijk. In de animatie zijn duidelijke basisschoolelementen terug te zien als het schriftje, herkenbaar handschrift (als alternatief voor een voice-over). We pakken ook voorbeelden die aansluiten bij het werk van de schoolleiders.

illustratie-resultaat

Team

Ontmoet het hele team ›