OVER DE KLANT

Het Routerings Instituut (inter)Nationale Informatiestromen, oftewel RINIS helpt organisaties in het publieke domein zoals de Belastingdienst of CBS om snel én veilig gegevens uit te wisselen. RINIS biedt niet alleen de techniek om dit mogelijk te maken maar ook ondersteuning en advies bij de uitrol en verdere ontwikkeling. Beveiliging is hierbij een belangrijk speerpunt gezien de hoge privacygevoeligheid van de gegevens die uitgewisseld worden.

sector-overheid

KLANTVRAAG

Gegevensuitwisseling, ingerichte toegangsvoorzieningen, data-infrastructuren en servicemanagement, stuk voor stuk diensten waar RINIS zich mee bezig houdt. Deze zijn vaak zo abstract dat het voor RINIS vaak lastig is uit te leggen waar ze zich precies mee bezig houdt en waar ze voor opdrachtgevers van meerwaarde kan zijn. Om organisaties kennis te laten maken met RINIS en hen inzicht te geven in de rol en meerwaarde van samenwerking heeft RINIS in60seconds gevraagd een corporate animatie te ontwikkelen.

illustratie-klantvraag

BEHAALDE RESULTATEN

Op basis van een inhoudelijke workshop hebben we eerst in co-creatie met RINIS de inhoud en boodschap voor de animatie vastgesteld. Uitkomst was ook dat we in beeld geen concrete voorbeelden zouden noemen en ons puur zouden richten op het proces. Om niet te veel af te leiden van de complexe materie hebben we een grafische, sobere stijl ontwikkeld. Deze corporate animatie wordt door RINIS succesvol ingezet op de website en gebruikt in gesprekken met nieuwe organisaties en partijen, zowel in Nederland als in het buitenland.

illustratie-resultaat

Team

Ontmoet het hele team ›