OVER DE KLANT

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Rijkswaterstaat zorgt er voor dat Nederland beschermd is tegen overstromingen, dat er voldoende groen is en voldoende en schoon water. En we vlot en veilig van A naar B kunnen.

sector-overheid

KLANTVRAAG

Rijkswaterstaat ontwikkelde in 2010 het visiedocument ‘professionalisering data’. Dit omvangrijke document geeft de visie tot 2015 op de afdeling Data en ICT. Om geïnteresseerden op een meer bondige wijze kennis te laten nemen van dit document, vroeg Rijkswaterstaat ons om in samenwerking met reclamebureau XXS een video van enkele minuten te ontwikkelen die het document op een visuele manier samenvat.

illustratie-klantvraag

BEHAALDE RESULTATEN

We hebben in de animatie van bijna 6 minuten geprobeerd om zo veel mogelijk voor de hand liggende voorbeelden te laten zien van gebeurtenissen waarbij automatisering en datamanagement een cruciale rol spelen. Data wordt gevisualiseerd door middel van ordners en binaire-informatiestromen tussen objecten. Het visual design van de animatie is opgebouwd uit een combinatie van fotografisch materiaal en schetsmatige illustraties. Hierbij verbinden we de echte wereld met de geschetste visie van Rijkswaterstaat op de professionalisering van datamanagement.

illustratie-resultaat

Team

Ontmoet het hele team ›