OVER DE KLANT

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren. Het NRO is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

sector-onderwijs

KLANTVRAAG

Professionals uit het veld kunnen bij het NRO een onderzoeksvoorstel indienen waarna NRO een zorgvuldige beoordelings- en bestluitvormingsprocedure start. Over deze procedure zijn echter regelmatig vragen of onduidelijkheden bij indieners. Het NRO wil daarom op een heldere manier aan (potentiële) indieners duidelijk maken hoe wat er moet een onderzoeksvoorstel gebeurt en hiermee duidelijk maken dat een zeer zorgvuldig en kwalitatief besluit tijd kost.

illustratie-klantvraag

BEHAALDE RESULTATEN

Om de video goed aan te laten sluiten bij de boodschap en sector van het NRO hebben we de animatie geproduceerd in een aangepaste ‘whiteboard stijl’. In plaats van een witte achtergrond maken we echter gebruik van een donkere schoolbord achtergrond en worden de illustraties in schoolkrijt stijl op het bord getekend.

illustratie-resultaat

Team

Ontmoet het hele team ›