OVER DE CAMPAGNE

De Gemeente Arnhem heeft in 2012 het nieuwe afvalplan ‘van afval naar grondstof’ vastgesteld. Doel van het plan is bijdragen aan een meer duurzame stad en het beheersen van de kosten voor afvalinzameling. Het overkoepelende thema van de campagne is daarom “Afval? Laten we er wat van maken!”. Een van de projecten binnen het afvalplan is ‘Omgekeerd Inzamelen’.

De basisgedachte van Omgekeerd Inzamelen is dat er in huishoudelijk afval nog veel bruikbare stoffen zitten. Deze vormen weer grondstoffen voor nieuwe producten. Door grondstoffen uit het afval te hergebruiken hoeft er minder restafval worden verbrand, daarnaast hoeven er geen grondstoffen aan de aarde te worden onttrokken. Om hiervoor te zorgen gaat de gemeente Arnhem afval splitsen voor haar burgers gemakkelijker maken.

sector-onderwijs

KLANTVRAAG

De gemeente Arnhem vroeg ons een explanimation te ontwikkelen waarin het hoe en waarom van de campagne op een aansprekende manier naar voren komt. Omdat de animatie niet alleen ter verduidelijking maar ook ter promotie van de campagne werd gebruikt vroeg gemeente Arnhem ons om een bij de doelgroep aansprekend personage te ontwikkelen.

illustratie-klantvraag

BEHAALDE RESULTATEN

Voor de video hebben we een mascotte monster gecreëerd dat sympathie wekt bij de kijker. Het sympathieke monster is opgebouwd uit gerecycled materiaal en neemt de Arnhemmer mee in het proces van omgekeerd inzamelen. Illustraties uit de animatie zijn ook ter ondersteuning van de campagne ook gebruikt in print uitingen. Voor de voice-over van de animatie gebruikten we een Arnhemse bekende, namelijk Harm Edens.

illustratie-resultaat

Team

Ontmoet het hele team ›