OVER DE KLANT

Eigen Kracht is een initiatief dat de samenredzaamheid van burgers bevordert. Soms kunnen mensen het even niet alleen en daarom is het fijn als je hulp krijgt. In samenwerking met Eigen Kracht en familie maak je een plan een plan voor de toekomst. Sinds 2000 organiseert de Eigen Kracht Centrale Eigen Kracht-conferenties in heel Nederland. De Eigen Kracht Centrale werkt hiermee aan een samenleving waarin participatie en samenredzaamheid van burgers centraal staan en waarin burgers de zeggenschap houden over hun eigen leven, zeker in contact met organisaties en overheden.

sector-nonprofit

KLANTVRAAG

Soms kunnen mensen het even niet alleen. Sommige gebeurtenissen in het dagelijks leven zijn zo overweldigend, ingewikkeld of onoverzichtelijk dat hulp wenselijk is. Hoe regel je dat soort dingen? En hoe houd je zeggenschap en regie over de aanpak ervan? Samenredzaamheid biedt uitkomst maar niet voor iedereen een bekend begrip. De Eigen Kracht Centrale vroeg aan ons om een animatie te maken die het begrip samenredzaamheid verduidelijkt en uitlegt hoe dit mensen kan helpen om, samen met familie en vrienden, de regie over hun leven weer terug te krijgen.

illustratie-klantvraag

BEHAALDE RESULTATEN

Voor de productie voor de Eigen Kracht Centrale hebben we whiteboard animatie als vorm gekozen. In deze vorm van animatie worden er opnames gemaakt op het moment dat de illustraties worden getekend. Daarna worden deze opnames gemonteerd en worden hier eventueel extra elementen aan toegevoegd. Deze stijl komt vriendelijk en persoonlijk over bij de kijker. De animatie wordt zowel online als in presentaties over het begrip samenredzaamheid gebruikt.

illustratie-resultaat

Team

Ontmoet het hele team ›