Voor de eigen opdracht heb ik een actueel thema gekozen: duurzaamheid. Met voedsel als overkoepelend thema. Ik heb vier korte animaties gemaakt die ieder een tip geven over duurzaam omgaan met voedsel. ‘Weet hoe je duurzaam eet.’ Voor het maken van de animaties zijn verschillende stappen doorlopen. De belangrijkste zijn: het storyboard, het visual design en het animeren zelf. De animaties hebben als doel de kijker te triggeren deze laagdrempelige tips toe te gaan passen.

Het storyboard

Voor ieder van de vier animaties heb ik een apart storyboard gemaakt die de verhaallijnen duidelijk weergeven door middel van schetsen.

Het visual design

Alle onderdelen die voorkomen in het storyboard heb ik uitgewerkt in een eenduidige stijl.

Het animeren

Bij het animeren kwam alles bij elkaar, de verhaallijn met de illustraties en later kwamen er nog geluiden, muziek en een voice-over onder.


Tip 1: Goed bewaren

https://vimeo.com/84965942

Tip 2: Efficiëntie

https://vimeo.com/84965943

Tip 3: CO2 besparing

https://vimeo.com/84965944

Tip 4: Afvalbesparing

https://vimeo.com/84965945