Concept

Het gaat niet zo goed met onze planeet. Door overbevolking, opwarming en vervuiling komt de natuur wereldwijd onder druk te staan.

Als jong bedrijf hebben we veel collega’s die met dit thema bezig zijn. En daar komt ook actie uit voort! Sommigen eten enkel nog vegetarisch, of zelfs vegan. Anderen laten de auto wat vaker thuis. De woningeigenaren onder ons zorgen ervoor dat hun nieuwe huis meteen goed geïsoleerd is. Zo dragen we allemaal wel een steentje bij… maar dat vonden we nog niet genoeg.

Screenshot uit een animatie voor Greenchoice. Bekijk de case hier.

Want échte impact bereik je pas als je ook andere mensen in actie brengt. Actie die verder gaat dan jijzelf, jouw gezin of jouw bedrijf. Maar hoe begin je hier aan? Alle voorbeelden die we vonden wezen in dezelfde richting: blijf dicht bij jezelf en maak gebruik van wat jij goed kunt.

Het lag dus voor de hand wat onze actie moest zijn: een animatie! Omdat dit probleem vele gezichten heeft moesten we eerst bekijken waar we op zouden focussen. Wat treft ons persoonlijk? Waarmee is de grootste winst te behalen wereldwijd? En wat doen anderen? Uiteindelijk besloten we om ons te richten op problemen waar normale mensen zoals jij en ik in het dagelijks leven een impact op kunnen hebben. De keuze viel uiteindelijk op twee onderwerpen: minder vlees eten en beperken van plastic.
‘Simpelweg een steentje bijdragen vonden we niet genoeg… we wilden échte impact bereiken’

Animatie 1 – Minder vlees eten

Vleeseters zullen het niet graag horen, maar de vleesindustrie is de grootste vervuiler ter wereld. Niet alleen omdat tractors, koeien en boerderijen zoveel uitstoten, maar ook omdat vlees geen efficiënte voedingsbron is.

De reden hiervoor is heel simpel: plantaardig voedsel kweken en het dan opeten is efficiënt. Datzelfde plantaardige voedsel kweken, het verschillende jaren lang aan een dier voeren, en dan het dier opeten is dat niet. Als je de echte impact van de vleesindustrie wilt weten zijn er veel factoren die meetellen: het methaangas dat de dieren uitstoten, de mest die ze produceren en die in de natuur terechtkomt, of het enorme waterverbruik van de gehele keten. Voor de productie van 1 kilogram rundsvlees is meer dan 15.000 liter drinkbaar water nodig.

Klik op de afbeelding om in te zoomen. Via ourworldindata.org

Als je de echte impact van de vleesindustrie wilt weten zijn er veel factoren die meetellen: het methaangas dat de dieren uitstoten, de mest die ze produceren en die in de natuur terechtkomt, of het enorme waterverbruik van de gehele keten. Voor de productie van 1 kilogram rundsvlees is meer dan 15.000 liter drinkbaar water nodig.

Wij besloten onze animatie te focussen op een belangrijk neveneffect van vleesconsumptie: ontbossing. Wereldwijd wordt elke seconde een voetbalveld bos gekapt om ruimte te maken voor landbouw, in het bijzonder voor de productie van rundsvlees of van veevoeder. Daarom is de boodschap van deze animatie helder: eet minder vlees! Het regenwoud en bij uitbreiding de hele planeet heeft hier voordeel bij.

Bekijk de animatie!

Tips van onze collega’s

“Probeer één avond per week geen vlees te eten. Je mist het niet, en je zult ook steeds meer vegetarische gerechten leren kennen… zo wordt het na een tijd alleen maar makkelijker om geen vlees te eten!”

– Paul Goos, Animator

“Vraag je af waar je vlees vandaan komt. In de supermarkt is dat makkelijk te zien, maar bij restaurants en fastfoodketens is het vaak een stuk lastiger.”

– Laura van der Steen, designer

“Niet alleen vleesproductie veroorzaakt ontbossing, ook voor de productie van palmolie worden grote stukken bos gekapt. Informeer jezelf zodat je weet bij welke producten je moet uitkijken!”

– Job Pennekamp, copywriter

Meer weten over wie wij zijn en wat we doen?

Bekijk meer werk via deze link!

Klik hier!

stage-loop