De Aziatische Tijgermug is in Nederland! Is er reden voor paniek?

Je zal er vast wel over gehoord hebben, het is namelijk een veelbesproken onderwerp op elk verjaardagsfeestje: de tijgermug. Op meerdere plaatsen in Nederland is de tijgermug de afgelopen jaren gesignaleerd en dit lijkt, mede door oplopende temperaturen, steeds vaker voor te komen. De overheid werkt hard aan een campagne om mensen te informeren over dit kleine beestje met grote impact maar vooralsnog is er geen reden voor paniek.

Aziatische Tijgermug

De Aziatische tijgermug herkennen Kenmerken van de tijgermug herkennen

De Aziatische tijgermug heeft een typisch steekmugachtig lijf met zes lange dunne poten (I), een langwerpig lichaam met een duidelijk te onderscheiden achterlijf (B) en twee vleugels (C) die in rust samengevouwen worden. De afmeting van de tijgermug varieert tussen de 2 tot ongeveer 10 millimeter. Mannetjes blijven ongeveer een vijfde kleiner dan vrouwtjes. De tijgermug heeft een relatief kleine kop (E), met lange en harige antennes (D). Bij de mannetjes is de dichtheid van de haartjes duidelijk hoger dan bij vrouwtjes en zijn de haartjes langer.

De ogen zijn relatief groot, duidelijk zichtbaar en zwart van kleur. De palpen (F) van de tijgermug zijn opvallend door het witte uiteinde, dat de mug onderscheidt van veel andere soorten. De tijgermug heeft net als veel andere steekmuggen een lange zuigsnuit. Deze is bruin van kleur en wordt in rust verborgen in de dikkere zwarte onderlip (G). Achter de kop van de mug zit het borststuk (H), zwart van kleur met in het midden een witte lengtestreep. Net als bij andere muggen is het borststuk sterk verdikt en iets gekromd. De zes zwarte poten (I) vallen op door de afstekende witte strepen.

Aziatische Tijgermug Herkennen: Kenmerken
Relevante links:
Wikipedia – Tijgermug pagina
RIVM – Veelgestelde vragen
NVWA – Tijgermug melden
Rode Kruis – Wat te doen bij een beet?

Haal de tijgermug niet naar Nederland Tips voor terugkerende reizigers

Er zijn verschillende manieren om te voorkomen dat de tijgermug naar Nederland komt. De tijgermug reist namelijk mee met mensen en goederen vanuit het buitenland. De mug legt haar eitjes in ondiepe plasjes water en eitjes kunnen op deze manier meereizen binnen nat gebleven voorwerpen. Ook kunnen muggen bijvoorbeeld in caravans vanaf een vakantiebestemming mee naar Nederland reizen. Voor de Nederlandse Voedsel en Waren Authoriteit heeft in60seconds een informatieve animatie over dit onderwerp gemaakt die hiernaast te bekijken is.

Animatie met tips om te voorkomen dat de tijgermug naar Nederland wordt meegenomen.

Preventie en bestrijding van de tijgermug Stilstaand water voorkomen

De tijgermug wordt door het brede scala aan mogelijk ziektes die het dier kan verspreiden gezien als een groot risico voor de volksgezondheid en men doet er alles aan om de mug te bestrijden of – in landen waar de soort zich nog niet gevestigd heeft – buiten de deur te houden. Ter bestrijding van verschillende soorten stekende vliegen en muggen is de bacterie Bacillus thuringiensis israelensis (BTI) ontwikkeld. Dit biologische bestrijdingsmiddel wordt ingezet om de in het water levende larven te doden. De bacterie produceert toxinen die gaten in het celmembraan veroorzaken en zo de larven doden, maar andere organismen ongemoeid laten. Het belangrijkste preventiemiddel in landen waar de mug voorkomt, is het voorkomen van stilstaand water. Het gaat hierbij nadrukkelijk om kleine hoeveelheden water, zoals regenwater in autobanden. Bekende maatregelen tegen muggen zijn bedekkende kleding, horrengaas voor de ramen, het gebruik van DEET en het vermijden van plekken waar muggen vaak voorkomen.

Verspreiding Aziatische Tijgermug
Verspreidingsgebied Tijgermug
Bron: ECDC

Is een beet van de tijgermug gevaarlijk? Meer dan jeuk? Ga naar de arts

De steek van de tijgermug is pijnlijker dan die van de ‘gewone’ mug. Wanneer je door een tijgermug gestoken wordt bestaat de kans op ziektes als dengue, chicungunya en West-Nijlziekte. Neem dus contact op met de huisarts wanneer je hevigere klachten krijgt dan alleen jeuk na een beet, en je denkt een tijgermug te hebben gezien.
De tijgermug is in staat om virussen die infectieziekten veroorzaken over te brengen op mensen, waaronder gele koorts, dengue, verschillende vormen van encefalitis, de westnijlziekte en zikakoorts. Hiernaast zijn er nog zeldzamere ziekten die kunnen worden overgebracht. De tijgermug kan besmet raken met een ziekteverwekker als het bloed dat uit de gastheer wordt opgezogen hiermee besmet is. Vrouwtjes muggen kunnen ziekteverwekkers daarnaast ook overdragen op hun eitjes en doorgeven aan het nageslacht.
Naast virussen kan de tijgermug verschillende parasitaire wormen overbrengen, zoals de voor honden gevaarlijke parasieten Dirofilaria immitens en Dirofilaria repens. De eerste soort wordt wel hartworm genoemd en is voor honden gevaarlijk; de tweede soort kan ook in mensen groeien maar zich hierin niet voortplanten. Ten slotte kan ook de worm Wuchereria bancrofti worden overgedragen. Deze soort is wel gevaarlijk voor mensen. De worm veroorzaakt verstoppingen in het lymfestelsel, zodat lichaamsdelen enorm opzwellen.


Help! Een tijgermug! En nu?

Mensen kunnen de Aziatische tijgermug melden en doorgeven waar de tijgermug in Nederland is gesignaleerd. Dat kan via de button hieronder.

tijgermug melden ›

Voor de totstandkoming van dit artikel zijn diverse externe bronnen geraadpleegd, waaronder dit wikipedia artikel informatie over de Azitische tijgermug.
Aziatische Tijgermug