OVER DE KLANT

MeetingMoreMinds is specialist in het organiseren van productieve netwerken tussen en binnen bedrijven. Het snel genereren en toepassen van kennis en inzichten wordt steeds belangrijker. MeetingMoreMinds initieert en organiseert netwerkvorming tussen en binnen organisaties, zowel in de publieke als private sector.

sector-diensten

KLANTVRAAG

MeetingMoreMinds werkte in 2009 voor Fortis Bank Nederland aan een tweetal projecten. Hierin werd gekeken naar de toekomstige rol van banken in het door de financiële crisis veranderde speelveld en naar een nieuwe stijl van medezeggenschap binnen Fortis Bank Nederland. MeetingMoreMinds heeft in60seconds gevraagd mee te denken over mogelijke ondersteuning van de presentatie van deze twee projecten. We zijn gevraagd de kerngedachte achter de projecten op een toegankelijke en begrijpelijke manier door middel van animaties weer te geven.

illustratie-klantvraag

BEHAALDE RESULTATEN

The Future of Banking is een rondetafel bijeenkomst georganiseerd door adviesbureau MeetingMoreMinds voor Fortis Bank Nederland. Tijdens deze bijeenkomst tussen bankiers wordt nagedacht over het nieuwe bankieren na de krediet crisis.
De door in60seconds geproduceerde uitleganimatie wordt gebruikt als kick-off voor de meeting en moet de aanwezigen aan het denken zetten over welke keuzes hun bank zal moeten maken in het nieuwe bankieren.

illustratie-resultaat

Ondernemingsraad in Netwerkstijl

Team

Ontmoet het hele team ›