Naast het uitvoeren van reguliere stagewerkzaamheden bestond mijn stageopdracht hoofdzakelijk uit het opzetten en uitvoeren van onderzoek naar de effectiviteit van explanimations. Dit onderzoek bestond uit twee onderdelen.

Titel

Ten eerste werd door middel van testpanel interviews in kaart gebracht hoe consumenten de video’s ervaren en begrijpen. Hierbij werd ook gekeken naar de vraag of deze explanimations in staat zijn de bedoelde boodschap volledig en correct over te brengen op consumenten. Ook werd getracht te achterhalen welke visuele elementen de boodschap ondersteunen.

stage frank-03
stage frank-03

Ten tweede had het onderzoek als doel een surveytool op te zetten waarmee dit onderzoek ook in de toekomst verder uitgevoerd kan worden. Hiermee kan in60seconds voor toekomstige projecten bepalen of de explanimation de informatie effectief overbrengt en waar verbeterpunten liggen. Uit de belangrijkste resultaten van het onderzoek blijkt dat participanten de hoofdboodschap goed ontvangen, ook als specifieke informatie uit de explanimation niet of onvolledig is opgeslagen.

Titel

Ook bleek uit het onderzoek dat het visuele tempo en het spreektempo invloed hebben op een succesvolle informatieoverdracht. Het onderzoek belichtte ook hoe participanten stijl, kleur en sound design ervaren en voor welke doelgroep de explanimation waarschijnlijk bedoeld was. Ook vormden deze antwoorden de basis voor het opzetten van de surveytool.

stage frank-03
stage frank-03

Titel

stage frank-03
stage frank-03

Deze informatie heb ik samen met Michel Gerritsen (stagiair) verwerkt tot een aanzet voor een infographic. Deze infographic presenteert zes tips voor toekomstige klanten én animators om de explanimations nog effectiever te maken. Infographic Schets Eerste visuele schets door Michel Gerritsen Surveytool pilot study